Achtergrondinformatie

Op deze pagina zijn producten te vinden met achtergrondinformatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden als onderbouwing of verdieping.

Hieronder staat een verzameling aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld achter de producten.

Bij elk product staat aangegeven in welke vorm de kennis wordt aangeboden:

  • Rapport
  • Artikel
  • Tool
  • Boek
  • Factsheets

Ook staan bij alle producten suggesties aangegeven voor welke projectfases de producten geschikt zouden zijn:

  • Initiatieffase
  • Ontwerpfase
  • Inrichting & beheer

Beleid

Product Fase Omschrijving
Factsheet Initiatief Schematische weergave van (politieke) thema’s en hoe deze relateren tot de groene stad (WUR)

Groene baten

Product Fase Omschrijving
Factsheet Ontwerp Onderzoeksresultaten naar meerwaarde van groen gebundeld: uitgesplitst naar thema’s wonen, werken, leren, zorg en algemeen (WUR)
Factsheet Ontwerp Overzicht van groene maatregelen in architectuur, voor thema’s klimaatadaptatie, gezondheid & welzijn, en natuurinclusiviteit (WUR)
Video Ontwerp Webinar circulaire en groene stad, van Platform31: 5 experts uit de wetenschap over circulariteit en vergroening in de stad, en 9 lessen uit deze webinar op een rij gezet (Platform31)
Artikel Ontwerp/uitvoering & beheer Verschillen in technologieniveau voor nature-based solutions in de stad: voor- en nadelen van no-tech, low-tech en high-tech opties voor groen (bv. groene daken en stadsbomen) in de stedelijke omgeving (WUR, Urban Roofscapes, AMS Institute)
Gezondheid
Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief Mechanismen achter de relatie groen-welbevinden: stand van zaken in het onderzoek, aandacht voor stressreductie als mechanisme, typen groen en kennislacunes (WUR)
Video initiatief Waarom worden we gezonder van samenleven met de gierzwaluw? Talk van Robbert Snep: waarom het belangrijk is om meer in contact te blijven met natuur, ook in de stad (Universiteit van Nederland)
Rapport Ontwerp Beloopbaarheid gemeten: Pilotstudie naar de mate van beloopbaarheid van ov-knooppunten en hun buurten in de provincie Utrecht (WUR)
Biodiversiteit
Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief /ontwerp Literatuurstudie natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling: 3 scenario’s, en maatregelen op gebouwniveau, kavelniveau, bouwblokniveau, straatniveau en buurtniveau (UvA, WUR)
Artikel Ontwerp Doelsoorten kiezen voor natuurinclusief stedelijk ontwerp: een conceptueel framework, met aandacht voor ecologische en sociaal-culturele criteria (Universität München, University of Salzburg, University of Kassel)