dr.ir. GWAM (Gerie) van der Heijden

Persoonlijke informatie

Naam: Gerie van der Heijden
Email: gerie.vanderheijden@wur.nl

Functie: Manager
Organisatie: Plant Research International (PRI)
Organisatieeenheid: PRI Biometris

Telefoon: 0317 - 484085 (secretariaat) / 0317-480750

Bezoekadres:
Droevendaalsesteeg 1
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer: 107/W2.Bd.073

Postadres:
Postbus 100
6700AC, WAGENINGEN

Bodenummer: 3

View the full profile on Wageningen UR