WP 7 Coördinatie en projectmanagement

In dit werkpakket valt de financiële en administratieve coördinatie.

Daarnaast valt in dit werkpakket ook de verantwoordelijkheid voor zowel de interne communicatie (tussen producten en werkpakketten) als de externe communicatie.

Onder het laatste valt communicatie met begeleidingscommissies en communicatie t.b.v. de afstemming op regionaal, nationaal en internationaal niveau.