Praktische handvatten

Op deze pagina zijn producten te vinden met praktische kennis. De producten bieden praktische kennis die snel toepasbaar is in een project.

Hieronder vind je een overzicht aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld onder de producten.

Groene baten

De bijdragen van groenblauw


uitsnedes producten-04.png

Overzicht van de bijdragen die groenblauw kan leveren aan leefbaarheid. Met aandacht voor klimaatadaptatie, gezondheid, natuur, recreatie.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: WUR

Prettige Plekken


uitsnedes producten-05.png

Handboek met 500 praktische ontwerprichtlijnen voor een prettige en functionele openbare ruimte.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: Bureau KM

Integrale Ontwerpmethode


uitsnedes producten-06.png

Artikelen over de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte. Over klimaat, energietransitie, circulariteit, stedelijke groei.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: Gemeente Amsterdam

100 boomsoorten en hun bijdragen


uitsnedesproducten_notech_lowtech_hightech copy 2.png

De positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, waterhuishouding, biodiversiteit en luchtkwaliteit overzichtelijk in kaart gebracht.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: WUR

Amsterdamse referentienorm


uitsnedes producten-07.png

Richtlijnen en indicaties voor hoeveelheden voorzieningen (stuks of m2) per aantal inwoners of woningen.

 • Fase: initiatief / ontwerp
 • Bron: Gemeente Amsterdam

Doelgroepen groenblauwe route


uitsnedes producten-15.png

Tips voor de inrichting van groenblauwe routes voor verschillende doelgroepen: mensen met haast, hondenbezitters, kinderen etc.

 • Fase: initiatief / ontwerp
 • Bron: WUR

Klimaat

Toolbox Klimaatbestendige stad


uitsnedes producten-09.png

Zelf voor een wijk, straat of terrein verkennen welke adaptatiemaatregelen effectief zijn, welke plek geschikt is en wat de kosten zijn.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: Deltares, WUR, AtelierGroenBlauw, TNO, Bosch & Slabbers, Tauw & HvA

De hittebestendige stad


uitsnedes producten-10.png

Uitgebreide informatie en ontwerprichtlijnen voor een hittebestendige stad, zoals afstand tot koelte en percentages schaduw en groen.

 • Fase: initiatief / ontwerp
 • Bron: HvA

Gezondheid

Groene Gezonde Stad tool


uitsnedes producten-12.png

Zelf een indicatie van gezondheidseffecten doorrekenen voor schetsontwerpen.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: WUR, De Groene Stad, Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen, Productschap Tuinbouw, Royal Flora Holland

Biodiversiteit

DCBA KAN-bouwen


uitsnedes producten-14.png

DCBA-methode voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve projectontwikkeling. Met indicatoren van bestaande tot ideale situatie.

 • Fase: initiatief
 • Bron: KAN, met input van WUR

Natuurinclusief ontwerpen


uitsnedes producten-11.png

Handboek natuurinclusief ontwerpen: informatie over soorten en voorbeelden en richtlijnen voor ontwerp.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: DS Landscape Architects

Natuurinclusieve maatregelen


uitsnedes producten-13.png

Twintig voorbeelden met uitleg voor natuurinclusieve maatregelen op en rondom bebouwing.

 • Fase: ontwerp
 • Bron: Gemeente Amsterdam

Beleid

Handboek Groen


handboek_groen_2.png

Richtlijnen voor sortiment, aanleg en beheer voor de publieke buitenruimte

 • Fase: initiatief / ontwerp / inrichting & beheer
 • Bron: Gemeente Amsterdam

Financiƫn

Normenboek


uitsnedes producten-03.png

Normenboek Gemeentelijk Groen met tijds- en kostennormen van verschillende werkzaamheden

 • Fase: initiatief / ontwerp / inrichting & beheer
 • Bron: WUR