Japanse duizendknoop in bloei

Beleid

Hoe breng ik invasieve exoten in kaart?

De terreinbeherende organisatie moet de groeiplaatsen van invasieve exoten in beeld hebben om de verspreiding een halt toe te roepen. Deze gegevens zijn ook nodig voor het maken van accurate calculaties voor het beheer en de bestrijding. Het vastleggen van de groeiplaatsen kan op veel verschillende manieren. 

Hoe communiceer ik effectief over invasieve exoten?

Het is één van de belangrijkste pijlers in de aanpak van het bestrijden van invasieve soorten: effectief communiceren over de risico’s en aandachtspunten op het gebied van onderhoud of bestrijding. Wat is vanuit het perspectief van de terreinbeheerder (vaak een gemeente) de boodschap en ook belangrijk: hoe breng je die over?

Hoe financier ik mijn aanpak?

De kosten voor de beheersing en bestrijding van invasie exoten kunnen sterk uiteenlopen. Dit hangt vaak af van de gekozen koers en strategie. Er zijn een aantal mogelijkheden om externe financiering te krijgen voor het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoeringskosten. Werkt u bij een gemeente? Dan zijn er verschillende manieren om de diverse kostensoorten te borgen in de gemeentelijke begroting. 

Hoe organiseer ik een planmatige aanpak?

Terreinbeherende organisaties willen zicht krijgen op de ernst van de problematiek en welke stappen zij vervolgens moeten nemen. Zij krijgen dit helder in beeld door het opstellen van beleidsregels voor de omgang met invasieve exoten en het maken van een plan van aanpak. 

Hoe zorg ik voor een goede bestuurlijke inbedding?

Een helder plan, draagvlak en financiering: een goede bestrijdingsaanpak betekent voor gemeentelijke organisaties dat zij keuzes moeten maken op het gebied van strategie en financiering. De suggesties (en voorbeelden) die we geven gelden uiteraard ook voor andere organisaties.