Over ons

Het Kennisnetwerk Invasieve Exoten ondersteunt overheden, terreinbeheerders en grondeigenaren bij vragen over preventie, bestrijding en beheersing van invasieve exoten.

Ook voor vragen rond beleid en communicatie kunt u bij ons terecht. Ons doel is het opzetten van een objectief platform met gevalideerde en onafhankelijke informatie over een praktische en kosteneffectieve aanpak per soort.

Het Kennisnetwerk werkt aan:

  1. Kennisdeling en communicatie: we bundelen kennis en praktijkervaringen over het omgaan met invasieve exoten.
  2. Wetenschappelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe methoden, technieken en praktijkproeven (tweede fase).

Voordelen: op weg naar een uniforme werkwijze en effectieve inzet