Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata). Foto: Wikimedia Commons, Dalgial, 2008)

Chinese struikklaver

Chinese struikklaver is een struikvormige, overblijvende plant uit Azië en Australië. Struikklaver is in verschillende delen van de wereld geïntroduceerd als sierplant of als voederplant. De plant kan zich zeer makkelijk verspreiden waarbij inheemse plantensoorten worden weggeconcurreerd. Chinese struikklaver komt in Europa nog niet in de natuur voor.

Hoe herken ik Chinese struikklaver?

Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata) is een struikvormige, overblijvende plant die 0,5 tot 1 meter hoog kan worden. De plant heeft één of meer zeer dunne behaarde stengels, de haren staan in rijen ingeplant. De blaadjes zijn samengesteld uit drie afzonderlijke lobben en staan langs de hele stengel. Elke lob is 1,3-2,5 cm lang, behaard en heeft een afgeronde top met een kleine punt. De deelblaadjes zijn lang, smal en ingesneden aan het einde. De plant bloeit in juli-september met witte bloemen met paarse vegen op het bovenste bloemblad. De bloemen staan in trossen van 2 of 4. De zaaddozen zijn rond tot ovaal en afgeplat en zitten langs de hele stengel of gegroepeerd aan de top van de stengel. In elke zaaddoos zit een zaadje.

Chinese struikklaver lijkt op andere soorten, kijk hier voor de look-a-likes.

Klik op de foto's om ze te vergroten.

Herkomst – waar komt Chinese struikklaver vandaan? 

Chinese struikklaver is oorspronkelijk afkomstig uit het oostelijk deel van Azië en het oostelijk deel van Australië. De plant komt voor in grasland, bossen, randen van wetlands en andere open of verstoorde gebieden en kan zowel in een gematigd als tropisch klimaat groeien.

Verspreiding – Waar komt Chinese struikklaver voor?

Chinese struikklaver is in Europa geïntroduceerd als sierplant en komt voor in tuinen. Door verspreiding van het zaad door onder andere wind kan de plant verwilderen. Buiten Europa wordt de plant als voedergewas gebruikt. Vaak gaat het hierbij om cultivars met lagere tannine-gehalten, die beter door vee worden gegeten. Als voedergewas kan de plant ook meeliften met de import van hooi uit de Verenigde Staten. Chinese struikklaver komt in de Nederlandse natuur nog niet voor. Bij het huidige klimaat is de kans daarop gering, de zomertemperaturen in Noord-Europa zijn te laag voor permanente vestiging.

Risico’s - Wat zijn de problemen? 

Chinese struikklaver kan in grote groepen voorkomen en vermindert de biodiversiteit, zowel van planten als dieren. De plant geeft chemische stoffen af aan de bodem (allelopathie) waardoor de groei van andere (kwetsbare) inheemse plantensoorten wordt geremd. Struikklaver behoort tot de
vlinderbloemigen (Fabaceae) en kan stikstof uit de atmosfeer binden, hierdoor kan de plant ook in stikstofarme gronden groeien en daar het stikstofniveau verhogen. De plant is aantrekkelijk voor bestuivers, wat nadelig is voor inheemse plantensoorten. De plant vormt grote hoeveelheden zaad dat meer dan 20 jaar lang kiemkrachtig kan blijven. Natuurlijke verspreiding van zaad vindt
plaats door de wind en via de vacht en uitwerpselen van dieren.

Preventie - Hoe voorkom je verdere verspreiding?

Preventie is de meest kosteneffectieve aanpak van invasieve exoten. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat de soort zich kan vestigen.

Particulieren worden opgeroepen om geen overtollige planten of resten van planten weg te gooien in de natuur maar deze af te voeren met het groenafval. Hoewel in Nederland nog geen verwilderde exemplaren van struikklaver zijn aangetroffen, is het belangrijk om waakzaam te zijn en te voorkomen dat de soort zich vestigt. In dat kader is het belangrijk waarnemingen door te geven.

Chinese struikklaver gezien? Geef je waarneming dan door via de NOVA-app of Waarneming.nl.

Beheersing en bestrijding – Welke methoden zijn er? 

De verwachting is dat Chinese struikklaver zich niet kan vestigen in Nederland, maar mocht de plant toch worden aangetroffen in de natuur, dan is het belangrijk de plant zo snel mogelijk te verwijderen om verdere verspreiding te voorkomen. Planten die in een (botanische) tuin staat, mogen blijven staan, maar de plant mag zich niet vermeerderen.

Wet & Regelgeving - Welke regels en protocollen zijn van toepassing? 

Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata) staat op de Unie-lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort. Daarnaast geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt, om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Waar vind ik meer informatie?

Leadfoto: Dalgial, Wikimedia Commons, 2008

Gepubliceerd 14 maart 2023