Talgboom

De Talgboom is een bladverliezende boom die tot 30 meter hoog kan worden. De soort komt van nature voor in China en Japan en is van daaruit in verschillende werelddelen geïntroduceerd als sierplant. De plant vormt dichte opstanden waardoor inheemse plantensoorten worden verdrongen en gebieden ontoegankelijk worden. De talgboom komt in Nederland niet voor en de kans op vestiging is klein omdat de soort niet winterhard is.

Hoe herken ik Talgboom? 

De Talgboom (Triadica sebifera) is een eenhuizige, bladverliezende boom die tot 30 meter hoog kan worden. De bomen hebben een donkergroene bast met lengtestrepen en een bleekbruine kleur als de bomen wat ouder zijn. Bladeren wisselen elkaar af en de bladschijf is ruitvormig of ruitvormig-ovaal. De boom bloeit van april tot juni. Bloemen zijn geelachtig groen in eindstandige trossen van 3-35 cm. De vrouwelijke zitten in het onderste deel, de mannelijke bloemen in het bovenste deel. Geheel mannelijke bloemen komen ook voor. De vruchten zijn 11-13 mm in diameter, peer- tot bolvormig en worden zwart bij het afrijpen. Een volwassen boom kan jaarlijks 100.000 zaden produceren. Op de zaden zit een witte waslaag, ze worden verspreid door vogels en via watergangen.

Talgboom lijkt op andere soorten, kijk hier voor de look-a-likes.

Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

Herkomst – Waar komt Talgboom vandaan? 

Talgboom komt van nature voor in China en Japan en is in verschillende werelddelen geïntroduceerd als sierplant. In de Verenigde Staten gedraagt de plant zich invasief en verdringt inheemse soorten en kan prairies en grasland in 10 jaar veranderen in houtachtig struikgewas.

Verspreiding – Waar komt Talgboom voor? 

In Europa komt de plant voor in kassen en botanische tuinen, maar niet in de natuur. Toekomstige vestiging in meer mediterrane landen zoals Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Portugal en Spanje is niet uitgesloten. Talgboom kan zich in het huidige Nederlandse klimaat niet vestigen omdat de plant vorstgevoelig is. De verwachting is dat ook bij toekomstige klimaatscenario's de plant zich niet in Nederland zal kunnen vestigen.

Risico’s - Wat zijn de problemen? 

De talgboom vormt dichte bestanden die de oorspronkelijke vegetatie volledig verdringen en grote stukken land vrijwel ondoordringbaar maken, met verlies van landbouwkundige en/of ecologische waarde als gevolg. Bladeren die in het water vallen, zijn giftig voor amfibieën.

Preventie - Hoe voorkom je verdere verspreiding?

Talgboom komt in Nederland niet voor en de kans op vestiging is erg klein. Toch is het goed om waakzaam te zijn en te voorkomen dat de soort zich hier toch vestigt en verder verspreidt. Om nieuwe (onbedoelde) introducties te voorkomen worden particulieren opgeroepen om geen planten of zaden uit het buitenland mee naar huis te nemen of online te kopen.

Talgboom gezien? Geef je waarneming dan door via de NOVA-app of Waarneming.nl.

Beheersing en bestrijding – Welke methoden zijn er?

Eenmaal gevestigd is volledige verwijdering bijna onmogelijk. Bij kleine besmettingshaarden kunnen zaailingen handmatig worden uitgetrokken. Nog jonge bomen kunnen worden afgezaagd waarna ook de stronken moeten worden verwijderd. Bij grotere haarden is machinaal ontwortelen een optie. Achtergebleven stronken en wortels kunnen opnieuw uitlopen. Er zijn nog geen goede methoden beschikbaar om de herintroductie vanuit zaden en het opnieuw uitlopen van afgezaagde bomen te voorkomen. In het beste geval is slechts een vorm van beheersing haalbaar.

Wet & Regelgeving - Welke regels en protocollen zijn van toepassing?

Talgboom (Triadica sebifera) staat op de Unie-lijst van zorgwekkende invasieve uitheemsesoorten. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort. Daarnaast geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt, om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Talgboom die in een (botanische) tuin staat, mag blijven staan, maar de plant mag zich niet vermeerderen en verspreiden. Het verwijderen van planten is de meest effectieve maatregel om verspreiding naar de omgeving te voorkomen.

Waar vind ik meer informatie?

Leadfoto: Kenpei, Wikimedia Commons, 2006

Gepubliceerd 17 april 2024