Begrazing

Begrazing door schapen of runderen voorkomt dat de reuzenbalsemienplanten gaan bloeien en zaad gaan zetten.

Hoe effectief is deze methode? 

Reuzenbalsemien is gevoelig voor begrazing, schapen en runderen eten de planten in zijn geheel. Maar uit onderzoek blijkt dat er in veel gebieden voor grazers meer aantrekkelijke soorten aanwezig zijn, waardoor ze reuzenbalsemien zullen mijden. Bovendien groeit de soort vaak op voor vee moeilijk bereikbare plaatsen zoals oevers en drassige terreinen. Hierdoor is begrazing niet of nauwelijks mogelijk is. Begrazing is maar in beperkte mate inzetbaar voor bestrijding, tenzij de dieren gedwongen kunnen worden de planten te eten. 

Wat zijn de kosten?

De gemiddelde kosten voor drukbegrazing bedragen €630 per are per jaar over een periode van 4 jaar.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen

  • Inzet op terreinen die met machines moeilijk bereikbaar zijn.
  • Effectief wanneer dieren gedwongen kunnen worden de planten te eten (hoge bezettingsgraad).

Nadelen/risico's

  • Reuzenbalsemien groeit veelal op oevers en drassige plekken waar begrazing niet of nauwelijks mogelijk is.
  • Het is noodzakelijk om de plek af te zetten.
  • Het terrein moet gecontroleerd worden op obstakels die in de weg liggen waardoor de dieren niet alle planten kunnen bereiken.
  • Algemene dierverzorging.

Meer informatie