Roestschimmel

De schimmel Puccinia komarovii var. Glanduliferae komt alleen op reuzenbalsemien voor en tast de stengels en de bladeren aan.

Hoe effectief is deze methode?  

Het onderzoeksinstituut CABI in het Verenigd Koninkrijk doet sinds 2006 onderzoek naar biologische bestrijding van reuzenbalsemien in Europa. Uit een inventarisatie van schimmels die op reuzenbalsemien voorkomen (in de gebieden waar de soort van oorsprong voorkomt) zijn een aantal kandidaten geselecteerd die mogelijk als biologische bestrijders ingezet kunnen worden. Deze kandidaten zijn zorgvuldig getest in het laboratorium en in het veld om te onderzoeken of ze álleen de reuzenbalsemien bestrijden en geen negatieve gevolgen voor andere planten of dieren hebben. Met de meest veelbelovende schimmel Puccinia komarovii var. Glanduliferae, die de stengels en de bladeren van de reuzenbalsemien aantast, is verder laboratorium- en veldonderzoek gedaan naar de effectiviteit. 

Uit het Engelse veldonderzoek blijkt dat de schimmel de planten op een aantal testlocaties aantast en ook de winter overleeft. Er wordt nog vervolgonderzoek gedaan naar de vraag waarom de schimmel niet op alle testlocaties de planten heeft aangetast. 

Wat zijn de kosten? 

Het is onbekend wat de kosten zijn. 

Wat zijn de voor- en nadelen?  

Voordelen 

  • De roestschimmel komt alleen op reuzenbalsemien voor en tast inheemse planten en dieren niet aan.
  • Het kan in potentie een kosteneffectieve methode zijn.

Nadelen/risico's

  • De methode is nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar: op dit moment is nog onbekend waarom de schimmel planten op de ene testlocatie wel aantast en op de andere testlocatie niet. Daarnaast moeten potentiële, soortspecifieke bestrijders aan strenge eisen voldoen voordat ze kunnen worden geïntroduceerd en het duurt normaal gesproken enkele jaren voordat het vereiste onderzoek is afgerond.

Meer informatie