Uittrekken

De bestrijding van reuzenbalsemien is gebaseerd op het voorkomen van zaadzetting. Het uittrekken van jonge planten vóórdat de plant in bloei staat voorkomt dat ze zaad kunnen gaan zetten.

Reuzenbalsemien is redelijk eenvoudig met de hand uit te trekken: het wortelstelsel is oppervlakkig en groeit niet al te breed of diep. Breek na het uittrekken de stengel om uitgroei en nieuwe wortelvorming te voorkomen. Dit is vooral van belang in vochtige gebieden. Het beste moment om de planten uit te trekken is in de periode juni/begin juli, de planten hebben dan nog geen zaad gezet maar zijn wel groot genoeg om makkelijk uit te trekken. Vergeet hierbij de kleinere planten niet, deze kunnen ook zaad produceren. 

Bij groeiplaatsen langs open water is het belangrijk om zo ver mogelijk stroomopwaarts te beginnen en vervolgens stroomafwaarts te werken. Dit voorkomt dat het zaad van bovenstrooms groeiende planten via stromend water meespoelen en benedenstrooms liggende gebieden weer opniuw koloniseren. 

Hoe effectief is deze methode? 

Uittrekken is zeer effectieve methoden voor de bestrijding van Reuzenbalsemien mits het regelmatig wordt gedaan, in de juiste periode gebeurt (voor de bloei) en er voldoende controles gedurende de rest van het groeiseizoen plaatsvinden. Het is ook een effectieve methode als nazorg na maaien. Mocht er nieuwe aanwas van planten zijn, kan deze weer op tijd worden verwijderd. 

Wat zijn de kosten? 

Veelal wordt het uittrekken door (groepen) vrijwilligers gedaan. Prijsindicatie (2023) voor handmatig uittrekken: circa € 5 per m2

Wat zijn de voor- en nadelen?  

Voordelen 

  • Handmatig uittrekken is mogelijk op plekken waar zware machines niet kunnen komen.
  • Het uittrekken van planten is eenvoudig omdat ze oppervlakkig wortelen.
  • Vrijwilligersgroepen kunnen worden ingezet.

Nadelen/risico's

  • Deze methode is relatief arbeidsintensief en is vooral geschikt voor kleinere haarden. Grote oppervlakten kunnen beter worden gemaaid in combinatie met uittrekken van opnieuw uitgelopen planten.
  • Nazorg is intensief en dient een aantal groeiseizoenen te worden gedaan.

Meer informatie