Project

Springbalsemien bestrijding in de gebieden Aamsveen en de Esmarke, Enschede

Drie gebieden langs de Glanerbeek in het Aamsveen (Natura 2000 gebied) en diverse sloten langs de wegen van de Esmarke die afwateren op het Aamsveen.

Opdrachtgever Aamsveen: Alexander van der Elst, beheerder Landschap Overijssel
Uitgevoerd door: Vrijdag Natuurwerkgroep van EnHOe

Opdrachtgever Esmarke is een samenwerkingsverband tussen Landschap Overijssel, Gemeente Enschede, IVN Enschede en Natuur werkgroep EnHOe
Uitgevoerd door: Vrijdag Natuurwerkgroep van EnHOe

Contact namens natuurwerkgroep EnHOe: Rolf ter Stege
Telefoon: 053-4775956
E-mail: rolfterstege@gmail.com
Website: www.enhoe.nl

Gebiedsbeschrijving

Aamsveen 1

Gebied tussen de Glanerbeek en de Glanerbeekweg ter hoogte van Glanerbeekweg 180. Is bos tussen weg en beek oppervlakte ongeveer 1200 m2 .

Begindatum: juli 2018 begonnen te verwijderen.
Einddatum: nog lopend tot eind 2021 (na controles in 2021) is de verwachting.

Aamsveen 2

Bosgebied direct in de hoek van grensweg (verlengde weg van de Holterhofweg) en middenweg. Oppervlakte 3600 m2.

Begindatum: juli 2019 begonnen te verwijderen.
Einddatum: nog lopend tot eind 2021 (na controles in 2021) is de verwachting.

Aamsveen 3

Retentiegebied, grenzend aan het Lappenpad, NON camping en de Duitse grens. Elzenbos met veel poelen en rusvelden. Oppervlakte 1100 m2.

Begindatum: juli 2019 begonnen te verwijderen.
Einddatum: nog lopend tot eind 2021 (na controles in 2021) is de verwachting.

Esmarke

Wegen en sloten die afwateren richting Glanerbeek en dus het Natura 2000 gebied Aamsveen. Eerste jaar heeft de gemeente de delen van de besmette sloten gemaaid begin juli 2019. Wij hebben alles om de 14 dagen gecontroleerd. Jaar erop 2020 was controle om de 3 weken genoeg om de exoot te weerhouden zaad aan te maken.

Begindatum: juli 2019 begonnen te verwijderen.
Einddatum: nog lopend tot eind 2021 (na controles in 2021) is de verwachting.

Doelstelling

Doelstelling: volledige eliminatie van de reuzenbalsemien in het Aamsveen

Op twee stukjes privégrond staan nog planten van de reuzenbalsemien. Daar krijgen we geen toestemming van de eigenaren om deze planten weg te halen. Dus die sloten rondom gaan we de komende jaren beheren.

Voorgeschiedenis: doordat de plant op de Esmarke in de tuinen stond heeft die zich uitgezaaid via waterlopen in het Aamsveen. Omdat in eerste instantie niemand iets deed heeft de beheerder in samenwerking met  EnHOe dit probleem aangepakt.

Beschrijving methode

Eerste jaar: Op stukken van het Aamsveen de balsemien consequent wegtrekken vanaf begin juli tot eind oktober. Op De Esmarke zijn zover mogelijk de stukken waar de balsemien in de sloten stond weggemaaid en daarna om de 14 dagen de balsemien consequent weggetrokken.

Tweede jaar: Tot onze grote verrassing stonden er wel planten maar geen grote hoeveelheden meer. Maaien was overbodig en dus is er vanaf half juni om de drie weken gecontroleerd. Dit gaat door tot medio oktober.

Effectiviteit

De resultaten zijn goed en eigenlijk boven verwachting. Komend jaar gaat het alleen nog om na- controles. Misschien moeten er nog een paar jaar aan vastgeplakt worden maar dat is voor bovenstaande gebieden niet de verwachting. Zeker de gebieden van het Aamsveen zijn volgend jaar schoon. Ervaringen hebben ons geleerd dat soms bij waterrijk gebied in de buurt van mensen en dieren het soms wel 4 jaar en langer duurt voordat het schoon is van Balsemien. Bijvoorbeeld staan er in de tuinen van de buurt “het Stroink” balsemien, dan zorgen water, mensen en dieren voor het verplaatsen van de zaden. Maar ook op het Stroink, Smalenbroek en het Berenbroek te Enschede winnen we terrein, al gaat dit langer duren.  

Ervaringen

Wat ging goed: het enthousiasme van de vrijwilligers en de samenwerking met gemeente en de beheerder. Het is een must om zeker het eerste jaar om de 14 dagen alles te controleren van juli tot eind oktober. Het is werkelijk wonderbaarlijk hoe de balsemien uit stompjes en stelen toch nog tot bloei kan komen. Ook het kiemen kan nog tot in oktober. De jaren daarna is een kwestie van controle indien men het eerste jaar het goed heeft aangepakt.

Operationele kengetallen en kosten

De kosten die gemaakt zijn vrijwilligers uren en de gemeente heeft een halve dag de sloten gemaaid. De uren tot nu toe van 18/07/2018 tot 11/9/2018 totaal 12 manuren vanaf 18/06/2019 eind oktober 2019 totaal 196 manuren en 18/06/ 2020 tot heden totaal 111 manuren eind totaal 319 uur was vrijwilligerswerk.

Aanvullende informatie

Coördinatiepunten Aamsveen 1: 52.1913201,6.9498493
Aamsveen 2: 52.1896450,6.9510724
Aamsveen 3: 52.18070027, 6.9435009

En de wegen van de Esmarke te Enschede, Holterhofweg, Grote Boermarkeweg, Roodmolenweg, Lappenpad, Allemansveldweg en de Verwooldsweg.

Klik op de foto om deze uit te vergroten