Reuzenberenklauw langs een wandelpad

Maaien

Maaien is een geschikte bestrijdingsmethode bij grotere groeiplaatsen. Tijdstip van aanvang en frequentie zijn belangrijk, dat wil zeggen al vroeg in het seizoen beginnen (eind april-begin mei) en gedurende het seizoen regelmatig maaien, minimaal vijf keer per seizoen.

Daarmee krijgen de planten geen kans versneld nieuwe scheuten te vormen en alsnog te gaan bloeien (noodbloei).  

Regelmatig maaien van reuzenberenklauw kan gecombineerd worden met het inzaaien van een mix van grassen. Voordeel: er ontstaat een dichte mat van grassen die het ontkiemen van de zaden van reuzenberenklauw bemoeilijkt. Gebruik hiervoor wel inheemse, competitieve soorten die een dichte zode vormen en bestand zijn tegen regelmatig maaien. Voorbeelden zijn: kropaar (Dactylis glomerata), roodzwenkgras (Festuca rubra), rietzwenkgras (Festuca arundinacea), Engels raaigras (Lolium perenne) en veldbeemdgras (Poa pratensis). 

Hoe effectief is deze methode? 

Het is haalbaar de plant volledig te bestrijden. Voer hiervoor het maairegime gedurende langere periode uit, zodat de zaadvoorraad in de bodem uitput. Jaarlijkse controles blijven nodig totdat de zaadvoorraad in de bodem helemaal is uitgeput.

Wat zijn de kosten?

Prijsindicatie (2023) voor driemaal per jaar handmatig maaien: 2-7 euro per m2 voor grotere oppervlakken en €30 voor kleinere oppervlakken (<15 m2). 

Prijsindicatie (2023) voor machinaal maaien: circa € 0,5 per m2 voor grotere oppervlakken en circa € 7 per m2 voor kleinere oppervlakken.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen

  • Geschikt voor grote groeiplaatsen.

Nadelen/risico's

  • Ook bij machinaal maaien is het dragen van beschermende kleding nodig zodat werknemers niet in contact komen met de sappen uit de plant.
  • Regelmatig maaien is noodzakelijk om noodbloei te voorkomen.

Verwerking Reuzenberenklauw resten

Het gecontroleerd transporteren en verwerken van afgemaaide stengels en/of wortelstokfragmenten draagt bij aan het voorkomen van verdere verspreiding. Reststromen van invasieve exoten zoals Aziatische duizendknopen, Reuzenbalsemien en Reuzenberenklauw kunnen zonder risico worden gecomposteerd en toegepast als bodemverbeteraar mits aan de vereiste procescondities tijdens het composteren is voldaan (minimaal 55ºC gedurende 3 dagen). In Nederland zijn diverse composteerders gecertificeerd voor het verwerken van invasieve exoten en garanderen dat zowel de boven- als ondergrondse delen van duizendknoop worden verwerkt tot compost zonder dat er risico op verspreiding via deze compost bestaat (BVOR). 

Meer informatie